Behandling av personuppgifter/integritetspolicy

Genom att anmäla dig till en kurs accepterar du att vi lägger in dig i vårt kundregister. Vi lagrar uppgifter om våra kunders namn, adress, telefonnummer, e-postadress, deltagande hundar, köpta utbildningar samt sammanlagt köpebelopp. Uppgifterna används av Hundpsykolog Carina Persson/Firma Hundklok för att kunna leverera beställda tjänster, som underlag för att analysera och utveckla vår verksamhet samt för egen marknadsföring, till exempel reklamutskick via e-post. Uppgifterna säljs inte vidare till tredje part. 
Uppgifter om personnummer, kreditkorts- eller bankkontonummer lagras ej av Hundpsykolog Carina Persson/Firma Hundklok.

Du kan alltid kontakta oss för mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter.