Beteendeutredning

Vissa beteendeproblem är mer komplexa än andra. Det kan till exempel handla om att hunden gör utfall mot hundar eller människor, ensamhetsproblematik, aggressioner eller olika former av rädslor, som rädsla för ljud, människor eller miljöer. I de här fallen man får man ofta börja med en utredning av problemet för att försöka förstå varför hunden beter sig som den gör.

En beteendeutredning startar med ett samtal kring hur och i vilka situationer problemen yttrar sig. Därefter iakttar vi hunden i en typisk problemsituation, så att jag ska få en bild av hur hunden och du som ägare agerar. Sedan lägger vi tillsammans upp en plan för hur du ska träna.

Den första träffen kring en beteendeutredning äger vanligen rum hos mig i Sundbyberg, men jag gör även hembesök*. Därefter får du uppgifter att träna på hemma – det är i vardagen som den viktigaste inlärningen äger rum. De flesta som anlitar mig för en beteendeutredning brukar komma tillbaka för uppföljning en eller ett par gånger. I snitt tar en beteendeutredning inklusive uppföljning fyra till sex timmar.

Här kan du läsa om några beteendeutredningar jag jobbat med under senare år.

Priser privat träning och beteendeutredning
Vardagar kl. 9.00–18.00: 1 100 kr/timme inkl moms
Vardagar efter kl. 18.00 samt helger: 1 200 kr/timme inkl moms
* Vid hembesök tillkommer extra kostnader.

Bokning och betalning
Beteendeutredningar kan endast bokas via personlig kontakt: telefon 073-612 67 66 eller mail.
Betalning av genomförd beteendeutredning dagtid kan göras här.
Betalning av genomförd beteendeutredning kvällstid och helger kan göras här.

Tillbaka