VALPKURS

Lägg grunden för ett positivt liv tillsammans med din nya familjemedlem!

Har du blivit med valp? På den här helgkursen lär du dig hur du bygger en bra relation med valpen och får en hund som lyder med glädje – oavsett vad du har för mål med din träning.

I teori och praktik går vi igenom de två viktigaste nycklarna för att få en hund som fungerar väl i vardagen: följsamhet och passivitet. Du lär dig hur du får hunden att vilja vara tillsammans med dig och att koppla av när det behövs, liksom hur du på enkla sätt kan förebygga framtida konflikter.

Vi tar också upp hur du genom att använda olika typer av belöningar övar upp hundens lyhördhet och samarbetsvilja och därmed lägger grunden för vidare träning.

Valpkurserna ges vår, sommar och höst. Läs om kommande kurstillfällen här.

Tillbaka