SLYNGELKURS, FORTSÄTTNING

”Stå du där och ropa. Struntar väl jag i!” Har din hund den attityden?


Under denna helg lär du dig hur du får hundens uppmärksamhet och hur du kan arbeta för att hunden vill hålla kontakt med dig även i lite mer krävande situationer. 

Fokus ligger framför allt på avståndslydnad och lite svårare störningsträning.

Vi jobbar med att utveckla följsamhet och passivitet i mer krävande situationer, där hundens uppmärksamhet riktas mot intressanta saker i omgivningen. Du får också lära dig hur du får hunden att stanna på signal och att sitta kvar trots störningar runtomkring.

Innehållet i kursen anpassas i möjligaste mån efter deltagarnas egna behov.

Kurstillfällen
Slyngelkurs, fortsättning återkommer i höst.

Om kursen
Slyngelkurs, fortsättning är en endagskurs där vi varvar teori med praktiska övningar. Kom gärna med egna förslag på vad just du vill träna på! Träningen är belöningsbaserad.

För vem?
Kursen passar alla hundar över sex månader som tidigare gått Slyngelkursen.

Praktiskt
Kursen äger rum inomhus i Älta Hundhall. Hallen är stor och tillåter att man håller avstånd ifrån varandra. Max 9 deltagare!

Familjemedlemmar
Familjemedlemmar är välkomna att följa med och titta.

Tillbaka